Leverans

Vi kör våra jord och grussäckar med vår “Grusis”, en Iveco Daily som drivs av metangas, det bästa alternativet med minst miljöpåverkan. Det är en liten smidig lastbil som är relativt lätt så den kan köra på vägar och underlag som normala tyngre lastbilar inte kommer fram på. Den har en begränsad lyftradie men det kompenserar den med att kunna placera sig oftast på rätt ställe. Bredden är anpassad efter privatkunders behov då den kommer in mellan grindstolpar eller träd. Den lägre höjden gör att risken för brutna grenar eller nerrivna elledningar minskas. En perfekt maskin för hemleveranser till kund.