Miljögaranti

Vi vill ta vårt ansvar för en bättre miljö och har tagit fram vår egen miljögaranti. Det innebär att:

¤ 100% av Jord och Grus levereras med miljöanpassade fordon. Det betyder att alla transporter till dig som kund sker med lastbil som uppfylla EU’s Euro 6 krav , drivs med FordonsGas och uppfyller Transportstyrelsens krav på Tunga Transporter enligt
Miljözon 3.

¤ Transporten minimeras med ruttoptimerings teknik och chaufförer har utbildning i miljö effektiv körning för att minimera utsläpp.

¤ Underhåll av lastbilar sker med miljöpåverkan i fokus.

¤ Minst 99% av vårt grus kommer från återvunnet material

¤ Gruset är CE certifierat.