Logac är ett jord och grustransportbolag som fokuserar på storsäcksleveranser av jord och grus hela vägen hem till dig.  Vi levererar en miljöanpassad produkt och har fokus på vår miljögaranti. Vi trivs i Sollentuna och vårt nav ligger i Norrsätra, där vår samarbetspartners, ABT Bolagens, krossanläggning finns.